Peti broj HIV-Biltena HTB

15. 03. 2014.

Dragi čitaoci,

Q-Klub i International HIV Partherhips nastavljaju sa izdavanjem HIV Biltena HTB za Bosnu Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju.

Nadamo se da će vam se dopasti i ovo izdanje HIV biltena HTB, da ćete u njemu uživati i pronaći korisne informacije. Pozivamo vas da nam i dalje pišete, naručujete svoje primerke i doprinosite sadržaju magazina.

Sadržaj petog broja:

Uvodnik

IZVEŠTAJI SA KONFERENCIJA

EACS – 14. Evropska konferencija o HIV/AIDS-u

Uvod

Dolutegravir superiorniji u odnosu na darunavir/r nakon 48. nedelje open-label istraživanja sa terapijski naivnim pacijentima

Cenikrivirok: Rezultati u 48 nedelji u poređenju sa efavirencom

GSK744: rezultati u 24. nedelji korišćenja oralnu primenu inhibitora integraze planiranog za injektiranje jednom mesečno

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ

Izvještaj o napretku istraživanja 2013. (Pipeline report 2013)

ANTIRETROVIRUSNA TERAPIJA

Elvitegravir odobren u EU: podaci o interakciji sa hranom i lekovima

Kobicistat odobren kao farmakokinetički pojačivač (PK) za atazanavir i darunavir u EU pre nego u SAD

Dolutegravir odobren u EU

DOSTUPNOST TERAPIJE

Visoke cene antiretrovirusnih lekova u zemljama sa srednjim prihodima van Afrike

Francuska obećala donaciju od 1,4 milijarde dolara za Globalni fond

Velika Britanija obećala donaciju od 1 milijarde funti za Globalni fond

Obama povećao učešće SAD-a u finansiranju Globalnog fonda na 5 milijardi dolara u naredne tri godine

Prema izveštaju UNAIDS-a broj inficiranih HIV-om je od 2001. smanjen za jednu trećinu

VODIČI

Evropski vodiči predstavljeni na konferenciji EACS-a

FILM

Dallas Buyers Club

OSTALE VESTI

Obeležena prva Evropska sedmica testiranja na HIV

NAJAVA DOGAĐAJA

Najava događaja

DODATAK HIV BILTENU

Kratak pregled vodiča SZO i EACS-a o HIV terapiji